Oiax

Alkoholfri desinfektion mot virus & bakterier

Våra produkter

OIAX uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel, med effekt mot bakterier, jästsvamp och olika typer av virus, så som influensavirus, Coronavirus familjen och Murine Norovirus. Dessa typer av bakterier, virus är bevisat mycket känsliga för hypoklorsyra (HOCL).

Om

Oiax

Vi bryr oss mycket om människan, djuren och naturen och producerar våra produkter här i Sverige, där vi bevakar och har kontroll över själva framställandet. Vår målsättning är att våra produkter till varje liten beståndsdel är Sverigeproducerade. För oss på OIAX är det oerhört viktigt att minimera våra ekologiska fotspår till förmån för kommande generationer. OIAX är en vattenbaserad produkt som är vänlig mot både oss människor och vår natur. Dessutom är restprodukten biologiskt nedbrytbar, och behållarna återvinningsbara.